Kapu labiekārtošana

Kapu labiekārtošana ir nepieciešama, lai piešķirtu estētisku izskatu kapa vietai, kā arī lai atvieglotu kapa vietas kopšanu. Kapu labiekārtošana ļaus korekti iekārtot kapa vietu, kas radīs sakoptu vidi tiem, kas nāk pieminēt aizgājušo.

Kapu labiekārtošana paredz kapu vietas noformējuma izstrādi – kapu pieminekļu, apmaļu un citu objektu izgatavošanu. Piemēram, kapa vietu var labiekārtot ar granīta apžogojumu, skulptūrām, plāksnēm, flīzēm. Kapa vietā uzstādīts soliņš ļaus apciemotājiem atpūsties pēc kapa vietas sakopšanas, kā arī pakavēties atmiņās un pārdomās par aizgājušo.
Lasiet vairāk: http://www.kantini.lv/produkcija

0
Feed

Оставьте комментарий